ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 13/10/2564

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: อาคารซันทาวเวอร์ส
ชื่อบัญชี: น.ส.ดวงเดือน แซ่เตี่ย
หมายเลขบัญชี: 696-2-08176-0

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา: สยามพารากอน
ชื่อบัญชี: น.ส.ดวงเดือน แซ่เตี่ย
หมายเลขบัญชี: 218-210732-2

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

๋J&T [ Thailand ] Thailand

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 10,000

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 1,000 ค่าจัดส่ง (฿) 40.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000ค่าจัดส่ง (฿) 55.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000ค่าจัดส่ง (฿) 65.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000ค่าจัดส่ง (฿) 70.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000ค่าจัดส่ง (฿) 80.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000ค่าจัดส่ง (฿) 90.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000ค่าจัดส่ง (฿) 100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000ค่าจัดส่ง (฿) 110.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 10,000ค่าจัดส่ง (฿) 120.00