แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมน้ำบริสุทธิ์เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

Wishlist: (1)

โดย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

บรรณาธิการ
พลอากาศโท กลศร ภัคโชตานนท์
นายแพทย์ วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข
นาวาอากาศตรีหญิง สุรีย์ อยู่วรรณกุล

ลิขสิทธิ์
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

เนื้อหาโดยย่อ

สารบัญ

บรรณาธิการ
พลอากาศโท กลศร ภัคโชตานนท์
นายแพทย์ วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข
นาวาอากาศตรีหญิง สุรีย์ อยู่วรรณกุล

แนวทางปฏิบัติ
1. คุณภาพของน้ำบริสุทธิ์และน้ำยาไตเทียมที่ใช้ในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำบริสุทธิ์และน้ำยาไตเทียม
3. การติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์
4. การวางระบบจ่ายน้ำบริสุทธิ์
5. การบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์
6. การบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำบริสุทธิ์
7. การดำเนินการเมื่อคุณภาพน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำยาไตเทียมไม่ได้ตามเกณฑ์ (Actions)
8. การพิสูจน์เพื่อยืนยันประสิทธิผลของการควบคุมคุณภาพระบบน้ำบริสุทธิ์ของหน่วยไตเทียมและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
9. ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
10. ระบบเตรียมน้ำยาไตเทียมเข้มข้นในหน่วยไตเทียม
ผนวก ก คำอธิบายประกอบแนวทางปฏิบัติ
ผนวก ข การตรวจหาระดับ endotoxin
ผนวก ค ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนด้วยตัวเอง
ผนวก ง ตารางสรุปข้อกำหนดของอุปกรณ์ แผนผังการจัดวางและตัวอย่างตาราง การบำรุงรักษาระบบเตรียมน้ำบริสุทธิ์
ผนวก จ คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-616-8032-15-2
ขนาดหนังสือ : 14.5 * 21 ซม.
น้ำหนัก : 150 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ตด้าน / พิมพ์ 4 สี 
จำนวนหน้า : 96 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2564
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (14 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    14
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2021-07-25 07:39:12

-
2021-07-24 15:54:35

-
2021-06-29 07:37:40

ดีคะ

ดูความคิดเห็นทั้งหมด