บทบาทของรังสีรักษาในภาวะฉุกเฉินของมะเร็ง ROLE OF RADIATION THERAPY IN ONCOLOGIC EMERGENCIES

Wishlist: (0)

บทบาทของรังสีรักษาในภาวะฉุกเฉินของมะเร็ง ROLE OF RADIATION THERAPY IN ONCOLOGIC EMERGENCIES

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยรัตน์ กตัญญู

ราคา 300 บาท

เนื้อหาโดยย่อ
    การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมาก ทั้งเทคนิคการผ่าตัด ยาเคมีบำบัด รวมถึง รังสีรักษา จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของการรักษาโรคมะเร็งที่ยังไม่มีการแพร่กระจายของโรคไปยังอวัยวะ อื่น คือการหายขาดจากโรคได้มากที่สุดและมีผลข้างเคียงที่เกิดจากการรักษาน้อย สำหรับผู้ป่วยที่มีโรค แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นแล้ว จุดมุ่งหมายหลักของการรักษาจะเปลี่ยนไปเป็นเพื่อบรรเทาอาการ และ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่เหลืออยู่ของผู้ป่วยดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามการแพร่กระจายของโรคไปยัง บางอวัยวะนั้นอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมาน รวมถึงมีการคุกคามต่อชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมาก
    เนื้อหาในหนังสือ “บทบาทของรังสีรักษาในภาวะฉุกเฉินของมะเร็ง” มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับอาการ สำคัญ การวินิจฉัยและการรักษาสำหรับภาวะฉุกเฉินของมะเร็งด้วยรังสีรักษา ร่วมกับการรักษาอื่น ๆ ที่ เฉพาะหน้าอย่างเหมาะสม โดยคณะผู้นิพนธ์มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาลและบุคลากรทางแพทย์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากหนังสือ “บทบาทของรังสีรักษาในภาวะฉุกเฉินของมะเร็ง” ไปเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ที่มีภาวะดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากมีโอกาสที่ผู้ป่วยจะเข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งไม่มีแพทย์เฉพาะทางมะเร็งได้อย่างมาก การซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการตรวจสืบค้นที่ถูกต้องเพื่อ นำสู่การวินิจฉัย ให้การรักษาเบื้องต้นที่เหมาะสม และส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการ รักษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการรักษาในผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินของมะเร็ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการรักษาที่ดี ลดความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจที่จะเกิดต่อ ผู้ป่วยและครอบครัวได้มากที่สุดต่อไป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-616-7741-38-3
ขนาดหนังสือ : 14.5*21 ซม.
น้ำหนัก : 270 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษปอนด์ / พิมพ์ขาวดำสอดสีภาพประกอบ
จำนวนหน้า : 300 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : บริษัท สามลดา

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0