โมเลกุลชีวิต

Wishlist: (0)

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ วจนรจนา

ราคา 225 บาท

เนื้อหาโดยย่อ
    หนังสือในโครงการตำราวชิรพยาบาล ของท่านอาจารย์สุเมธ วจนรจนา
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสารชีวโมเลกุลรวมทั้งน้ำและบัฟเฟอร์ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกำเนิดชีวิต โดยเริ่มจากโครงสร้าง
หน่วยย่อย (monomers) เพื่อทำให้เข้าใจในโครงสร้างของสารชีวโมเลกุล (polymers) ได้ดีขึ้น และตามด้วย
บทบาทหน้าที่ของหน่วยย่อย และสารชีวโมเลกุลแต่ละชนิด ส่วนท้ายของแต่ละบทมีแบบทดสอบเพื่อช่วยทบทวน
เนื้อหาที่สำคัญด้วย


พิมพ์ภาพสอดสีจัดเจนทั้งโครงสร้างเคมี โมเลกุล ชาร์ท กร๊าฟ ตารางสวยงานตลอดเล่ม


รายละเอียดหนังสือ
ISBN :  978-616-7741-44-4
ขนาดหนังสือ : 145 * 210 ซม.
น้ำหนัก : 275 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษถนอมสายตา / 1 สี
จำนวนหน้า : 220 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2563
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0