คู่มือการดูแลตนเองภายหลังเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน

Wishlist: (0)
บรรณาธิการ :
ผศ. นพ. ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
นพ. สดุดี พีรพรรัตนา
พญ. ณัฏฐา ล้ำเลิศกุล
พญ. กมลทิพย์ ไชยโกมล
พว. ศรีสุดา ศรีเพ็ง
พว. ขนิษฐา ยิ้มแสงหยัด
ผศ. ดร. ภก. วีรชัย ไชยจามร
นางภรจีรา วงศ์เนตร
นางสาวษิญาภา มังกรสุข
ฝ่ายโภชนวิทยา และโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
 
สารบัญ
1. ไตวายเฉียบพลันเป็นอย่างไร
2. การดูแลรักษาภายหลังเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน
3. ผลในระยะสั้น และระยะยาวภายหลังเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน
4. การดูแลตนเองภายหลังการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน
5. อาหารที่แนะนำ และควรหลีกเลี่ยง มาแบ่งสัดส่วนของอาหารในจานกันเถอะ
6. ข้อแนะนำในการรับประทานยา และรายการยาที่ควรหลีกเลี่ยงบันทึกข้อมูลประจำวัน
แบบประเมินการบริโภคอาหารทบทวนย้อนหลัง
บันทึกยา
ผลเลือด
นัดหมายพบแพทย์
คำถามที่พบบ่อย
 
 
รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-616-8212-05-9
ขนาดหนังสือ : 16* 23 ซม.
น้ำหนัก : 200 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ตด้าน / พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า : 104 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0