คู่มือการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกระดูก

Wishlist: (0)
ผู้เรียบเรียง : ปิยธิดา อยู่สุข
 
คำนำ
     ปัจจุบัน การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกได้มีวิวัฒนาการที่ก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งวิธีการผ่าตัด การให้เคมีบำบัด และการให้รังสีรักษาแต่อย่างไรก็ตาม การรักษาจะได้ผลดีหรือไม่นั้น ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ชนิดของมะเร็ง ระยะของโรค สภาพร่างกายของผู้ป่วยการปฏิบัติตัวและการเอาใจใส่ในสุขภาพของตัวผู้ป่วยเอง ตลอดจนความต่อเนื่องของการรักษา
    การที่ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง จะทำให้ผู้ป่วยมีความพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ ในการที่จะรับการรักษาต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งในขณะอยู่โรงพยาบาล และในระยะที่ผู้ป่วยกลับไปพักฟื้นที่บ้าน
    คู่มือการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกระดูกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การรักษา การป้องกัน และการบรรเทาอาการข้างเคียงต่างๆ โดยที่คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถต่อสู้กับการเจ็บป่วยต่อไปได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง
 
สารบัญ
ข้อมูลผู้ป่วย
มะเร็ง
มะเร็งกระดูก
สาเหตุ
อาการ
การตรวจวินิจฉัย และการปฏิบัติตัว
การเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
การสแกนกระดูก
การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
การตรวจชิ้นเนื้อ
การรักษา และการปฏิบัติตัว
การผ่าตัด
การรับยาเคมีบำบัด
การฉายรังสี
บรรณานุกรม
 
 
รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-974-422-876-5
ขนาดหนังสือ : 14.5 * 21 ซม.
น้ำหนัก : 120 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษปอนด์ / พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า : 70 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0