ดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างไร ห่างไกล.. ติดเชื้อเยื่อบุช่องท้อง

Wishlist: (0)

บรรณาธิการ : นพ. มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์, พว. นงนุช วังชัยศรี

คำนำ

    การติดเชื้อเยื่อบุช่องท้อง เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องได้ และถ้าติดเชื้อรุนแรงเป็นเวลานาน จะทำให้เยื่อบุช่องท้องเสื่อมสภาพ แม้ว่าอุบัติการณ์การติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องจะลดลงมาก จากการพัฒนาเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้ผู้ป่วยต้องยุติการล้างไตทางช่องท้องลง ถึงแม้จะเป็นการติดเชื้อครั้งแรกก็ตาม
    ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันการเกิดการติดเชื้อที่เกี่ยวเนื่องกับการล้างไตทางช่องท้อง หนังสือดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างไร ห่างไกล..ติดเชื้อเยื่อบุช่องท้อง เป็นสิ่งที่ช่วยทบทวนความรู้ความเข้าใจหลัก ให้ชัดเจนขึ้นในการป้องกันและสังเกต ความผิดปกติของผู้ป่วยได้
    ในนามหน่วยไตเทียม ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ และผู้บริหารทางการพยาบาล ที่ให้การสนับสนุนการทำหนังสือเล่มนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลยิ่งขึ้น
 
สารบัญ
 
การติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
การดูแลช่องสายล้างไตทางช่องท้องออก
- การดูแลระยะแรกหลังผ่าตัดในสองสัปดาห์แรก
- การดูแลระยะยาว
- กิจกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง
- ความสำคัญของการล้างมือ
การล้างมือ 6 ขั้นตอน
ตัวอย่างสีน้ำยาล้างไตทางช่องท้องที่ใช้แล้วปกติ
ถามตอบคำถามคาใจ

 

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-974-422-851-2
ขนาดหนังสือ : 14.5 * 21 ซม.
น้ำหนัก : 60 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ตด้าน / พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า : 28 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0