การจัดสิ่งแวดล้อม การเตรียมอุปกรณ์ และการดูแลตนเองให้เหมาะกับ “การล้างไตทางช่องท้อง”

Wishlist: (0)

บรรณาธิการ : สนทณีธ์ ใจเที่ยง

คำนำ

     หนังสือ เรื่อง การจัดสิ่งแวดล้อม การเตรียมอุปกรณ์และการดูแลตนเองให้เหมาะกับ “การล้างไตทางช่องท้อง” จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตและผู้ดูแลได้เรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ และการดูแลตนเองที่บ้านได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ทำให้ผู้ป่วยโรคไตและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    ในนามหน่วยไตเทียม ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ และผู้บริหารทางการพยาบาล ที่ให้การสนับสนุนการทำหนังสือเล่มนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพและการดูแลยิ่งขึ้น

สารบัญ

การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์

การดูแลตนเองให้เหมาะกับการล้างไตทางช่องท้อง

 

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-974-422-852-9
ขนาดหนังสือ : 14.5 * 21 ซม.
น้ำหนัก : 60 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ตด้าน / พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า : 28 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0