คู่มือการทำแผลและการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตทางช่องท้องระบบ ANDY disc

Wishlist: (0)

บรรณาธิการ : นงนุช วังชัยศรี

คำนำ

    การเรียนรู้ จนกระทั่งสามารถดูแลตนเองที่บ้านได้ นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของผู้ป่วยและผู้ดูแลที่เลือกวิธีบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อที่แผลและวิธีการล้างไตซึ่งเป็นปัญหาที่วิตกกังวลกันมาก ด้วยพยาบาลล้างไตทางช่องท้องมีบทบาทเป็นผู้สอนที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และมีความสุขกับการดูแลตนเอง

    หนังสือเล่มนี้จึงถูกเรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความสะอาดและขั้นตอนการทำ ห้ามลัดขั้นตอนเพราะอาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายหลังได้ สามารถเปิดอ่านเพื่อทบทวนซ้ำ ทั้งในบ้านหรือที่ทำงาน

    ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ป่วยและผู้ดูแลจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความรู้และเข้าใจเพิ่มขึ้น จนกระทั่งสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ ในนามหน่วยไตเทียม ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ที่ให้การสนับสนุนตลอดการทำหนังสือเล่มนี้ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต่อไป

สารบัญ
การทำแผล
การเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง
ระบบ ANDY disc
การล้างมือ 6 ขั้นตอน
ตัวอย่างสีน้ำยาล้างไตทางช่องท้องที่ใช้แล้วปกติ
บรรณานุกรม

 

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-616-11-3667-3
ขนาดหนังสือ : 14.5 * 21 ซม.
น้ำหนัก : 70 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ตด้าน / พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า : 28 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0