คู่มือการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

Wishlist: (0)

บรรณาธิการ : จรรยา สายันต์วิสุทธิคาม

คำนำ

    ปัจจุบันผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลเลิดสิน ตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้การดูแลรักษาได้ผลดีและทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ และมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีก็คือ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไตและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของผู้ป่วยเมื่อได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่าน จะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการทำความเข้าใจ และปฏิบัติตัว เพื่อช่วยให้ผลการดูแลรักษาเกิดประโยชน์สูงสุด คือสามารถอยู่กับโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุที่ยืนยาวต่อไป

 
สารบัญ
 
ไตและหน้าที่ไต
สาเหตุของไตวาย
การบำบัดทดแทนไต
การปฏิบัติตัวก่อนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
การปฏิบัติตัวระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
การปฏิบัติตัวหลังการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
การสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นขณะอยู่ที่บ้านและการปฏิบัติตัว
อาการอื่น ๆ ควรแจ้งให้พยาบาลทราบก่อนเริ่มทำการฟอกเลือดครั้งต่อไป
การดูแลเส้นฟอกเลือดที่ใช้ในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
อาหารสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
การใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตวายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
การเตรียมตัวก่อนปลูกถ่ายไต

 

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-974-422-850-5
ขนาดหนังสือ : 14.5 * 21 ซม.
น้ำหนัก : 90 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ตด้าน / พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า : 42 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0