กินอย่างไรเมื่อต้องล้างไต (สำหรับบุคลากรสาธารณสุข)

Wishlist: (0)

บรรณาธิการ :

นพ.สมชาย เจตสุรกานต์

นพ.กฤษณพงศ์ มโนธรรม

คำนำ

    การดูแลผู้ป่วยในทีมบุคลากรสาธารณสุข จําเป็นต้องเข้าใจความเจ็บป่วยของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อการวางแผนการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ต้องได้รับการบําบัดทดแทนไตผู้ป่วยเหล่านี้และครอบครัว ย่อมมีความวิตกกังวลมากมายหลายประการหนึ่งในความวิตกกังวล เหล่านั้น ได้แก่ การรับประทานอาหาร ว่าจะควบคุมอย่างไร เมื่อต้องได้รับการรักษาทดแทนไตอาหารประเภทไหนที่เป็นประโยชน์ ประเภทไหนควรหลีกเลี่ยง เป็นต้น หากผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงผู้ดูแล มีความเข้าใจสามารถวางแผนในการดูแล การเลือกอาหารได้อย่าง ถูกต้อง สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม ย่อมส่งผลให้ความวิตก กังวลของผู้ป่วยและครอบครัวลดลงได้อย่างมาก นอกเหนือจากเพื่อ สุขภาพทางกายที่ดีแล้ว หนังสือฉบับนี้เป็นแนวทางการดูแล เรื่อง อาหาร สําหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ต้องได้รับบําบัดทดแทนไตพอสังเขป การนําไปใช้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การดําเนินชีวิตของผู้ป่วยแต่ละบุคคล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับ นี้จะเกิดประโยชน์ต่อบุคลากรสาธารณสุข ผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ที่ เกี่ยวข้องนําไปเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้มีสุขภาพกายและใจ ที่ดีต่อไป

 

สารบัญ

โรคไตวายเรื้อรัง
อาหารสําหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
อาหารสําหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง
คําถามที่พบบ่อย
เมื่อผู้ป่วยมีอาการดูแลอย่างไร
- คลื่นไส้อาเจียน
- ท้องอืดแน่นท้อง
- อ่อนล้า
ควรรับประทานเท่าไหร่จึงจะพอ ตัวอย่างรายการอาหารสําหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบําบัดทดแทนไต
เมนูไข่ขาว
- เครื่องดื่มไข่ขาวแคนตาลูป
- เครื่องดื่มไข่ขาวเมลอนมิน
- ลาบไข่ขาว
- ไข่ขาวตุ้นน้ําซุป
- ข้าวผัดไข่ขาว
- ต้มจืดไข่ขาวน้ํา
- ไม่ขาวชุบแป้งทอด)
- ยําไข่ขาว
- ไข่ขาวนึ่งมะนาว
- ผัดบวบไข่ขาว
- ไข่ขาวซอสมะขาม

 

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-974-422-819-2
ขนาดหนังสือ : 14.5 * 21 ซม.
น้ำหนัก : 170 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ตด้าน / พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า : 70 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2559
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0