กินอย่างไรเมื่อต้องล้างไต (ประชาชน)

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด   จากร้าน อ่านไทยดอทคอม
Wishlist: (0)

บรรณาธิการ : นพ.มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์

คำนำ

    อาหาร หนึ่งในปัจจัยสี่ซึ่งมีความจําเป็นสําหรับเราท่านทุกคน นอกจานอาหารยังเป็นส่วนสําคัญในการป้องกันหรือสร้างโรค ให้กับเราเช่นกัน มีคําพูดที่กล่าวกันว่า “You are what you eat” แปลว่าคุณจะเป็นอย่างที่คุณรับประทาน เชื่อว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่คงจะเห็นด้วยกับคําพูดดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคไต ที่มีสาเหตุมาจากโรคอื่น ๆ อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูงหรือโรคความดันโลหิตสูง ที่แพทย์ผู้ดูแลมักจะกําชับให้ระวังอาหารหวาน น้ำตาล อาหารไขมันสูงและเกลือ ขณะเดียวกันถ้าผู้ป่วยดังกล่าวมีโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น โรคไตเรื้อรัง มักจะได้รับข้อแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ลดปริมาณโปรตีน เนื้อสัตว์ อาหารที่มีโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสสูง จนทําให้เกิดความสับ สนและสงสัยว่า ตกลงแล้วในหนึ่งวัน เราสามารถรับประทานอะไรได้บ้าง นี่ก็ไม่ให้รับประทาน โน่นก็ไม่ให้รับประทาน ประกอบกับส่วนให้แพทย์และทีมผู้ดูแลมักจะบอกประเภทอาหารที่ควรงดหรือลดลง และมักไม่ได้แจ้งว่าอะไรเป็นอาหารที่ควรรับประทาน หรือ ถ้ามีเวลาบ้างก็อาจให้คําแนะนํา เช่น กินปลาหรือไข่ขาวนะ ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ป่วยนําไปทําได้ยาก
    เรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ตั้งใจจัดทําขึ้นให้กับผู้ป่วยและผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เข้ารับการบําบัดทดแทนไต ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเลือดหรือการล้างไตทางช่องท้อง ให้สามารถเข้าถึงการปรับสมดุลในด้านอาหารในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละคน โดยจะเน้นการทําความเข้าใจถึงหลักการ พร้อมทั้งตัวอย่างอาหารประกอบเพื่อความเข้าใจ

สารบัญ

• โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ต้องบําบัดทดแทนไต
- พลังงาน
- โปรตีน
-ไขมัน
- โซเดียม
- โพแทสเซียม
- ฟอสฟอรัส
• เมื่อผู้ป่วยมีอาการดูแลอย่างไร
- คลื่นไส้อาเจียน
- ท้องอืดแน่นทอง - อ่อนล้า
• ควรรับประทานเท่าไหร่จึงจะพอ
• ตัวอย่างรายการอาหารสําหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการบําบัดทดแทนไต
• เมนูไข่ขาว
- เครื่องดื่มไข่ขาวแคนตาลูป
- เครื่องดื่มไข่ขาวเมลอนลิ้น
- ลาบไข่ขาว
- ไข่ขาวตุ้นน้ำซุป
- ข้าวผัดไข่ขาว
- ต้มจืดไข่ขาวน้ำ
- ไข่ขาวชุบแป้งทอด
- ยําไข่ขาว
- ไข่ขาวนึ่งมะนาว
- ผัดบวบไข่ขาว
- ไข่ขาวซอสมะขาม

 

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-974-422-818-5
ขนาดหนังสือ : 14.5 * 21 ซม.
น้ำหนัก : 170 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ต / พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า : 71 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2559
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0