เสริมรายได้ด้วยการลงทุนไปกับหุ้นออนไลน์

Wishlist: (0)

เขียนและเรียบเรียง : Smart Trader

คำนำ
    Quick Start Education เป็นหนังสือในซีรี่ “การเรียนรู้เรื่องการลงทุนส่วนบุคคล” โดยจะสรุปความรู้ที่สำคัญที่จำเป็นในการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นในการที่จะนำไปใช้งานเกี่ยวกับทางด้านการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว โดยจะเป็นการรวบรวมความรู้ทางด้านวิชาการ ทฤษฎีและสรุปหลักการที่สำคัญ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพตลาดที่เกิดขึ้นจริง
    อนึ่ง ข้อเขียนที่กล่าวถึงมิได้หมายความว่าจะเป็นการชี้นำหรือเสนอแนะให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์แต่อย่างใดและการนำข้อมูลที่กล่าวถึงไปใช้งาน มิอาจรับประกันได้ว่าจะประสบผลสำเร็จเหมือน/หรือคล้ายกับสิ่งที่ได้กล่าวมา เพราะในความเป็นจริงของสภาพตลาดที่เกิดขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นขอให้ผู้ลงทุนตัดสินใจด้วยความรอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-974-7051-09-4
ขนาดหนังสือ : 14.5 * 21 ซม.
น้ำหนัก : 180 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษปอนด์ / พิมพ์ ขาวดำ
จำนวนหน้า : 136 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2551
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (1 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    1
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2021-06-23 03:51:29

ดูความคิดเห็นทั้งหมด