กลยุทธ์หุ้นเดย์เทรด

Wishlist: (0)

เขียนและเรียบเรียง : Smart Trader

คำนำ
    ก่อนที่จะเข้ามาเล่นหุ้น ทุกคนต้องศึกษาข้อมูลของหุ้นที่ต้องการซื้ออย่างละเอียด พิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ผลกำไรตามที่ต้องการ ซึ่งแต่ละคนย่อมมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันไป หนึ่งในนั้นย่อมต้องมีการเล่นเก็งกำไรอย่างแน่นอน ถ้าถามว่าเล่นเกมกำไรดีหรือไม่ ผู้เขียนไม่สามารถบอกได้ว่า ดีหรือไม่ดี เนื่องจากขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน
    ถ้าใครก็ตามมองว่าการเล่นเก็งกำไรไม่ดี ไม่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาดีอย่างไร เขาก็ต้องบอกว่าไม่ดี ไม่ควรเล่นกำไรที่เขาได้มาขณะนี้เป็นการได้มาแบบโชคช่วย แต่ถ้าใครมองว่าการเล่นเก็งกำไรดี ไม่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาไม่ดีอย่างไร เขาก็ต้องบอกว่าดี เงินที่เขาเสียไปนั้นน้อยกว่าเงินที่เขาเคยได้จากการเล่นเก็งกำไรครั้งที่แล้ว แล้วถ้าคนที่มองอย่างเป็นกลางล่ะ มองว่าการเล่นเก็งกำไรมีทั้งดีและไม่ดี ในตลาดหุ้นย่อมมีโอกาสในการเล่นเก็งกำไรบ้างไม่มากก็น้อย  จะได้กำไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กับคนที่เข้าไปเล่นในขณะนั้นว่ามีความพร้อมในการเล่นเกมในครั้งนี้มากขนาดไหน แสดงว่าการที่คนเรามองสิ่งเดียวกัน อาจได้ข้อสรุปที่แตกต่างกันเป็นไปได้ นั่นทำให้ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ เป็นเพียงการมองวิธีการเล่นหุ้นแบบเก็งกำไรในมุมมองของผู้เขียนที่จะพยายามสื่อให้เห็นถึง การคาดถึงพฤติกรรมการเข้ามาเก็งกำไรของนักเก็งกำไรในทุกสภาวะของตลาด ดังนั้นตัวเลขที่มีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่ได้กล่าวอ้างเป็นเพียงค่าโดยประมาณเท่านั้น
    ผู้เขียนมิอาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลังจากการนำข้อมูลไปใช้งานได้ จึงขอให้นักเก็งกำไรทุกคนมีความระมัดระวังและมีความรอบคอบก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง

สารบัญ
กลวิธีที่ 1  
- ขั้นตอนการค้นหาหุ้นเพื่อเข้าไปเก็งกำไร
- สรุปขั้นตอนการค้นหาหุ่นเพื่อเข้าไปเก็งกำไร
กลวิธีที่ 2   
- เกมการลงทุน...กลวิธีเก็งกำไรในหุ้น
- กติกาการเล่นเกม
- ค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลา
- กางวางแผนการเล่น
-  รู้จักแพ้ รู้จักชนะ
กลวิธีที่ 3   
- วัฏจักรของเศรษฐกิจและวัฏจักรของธุรกิจกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น
- ตารางความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน
-  วัฏจักรของการซื้อขายหุ่น
กลวิธีที่ 4   
- พฤติกรรมราคาหุ้นกับการซื้อขายหุ้นแบบไล่ราคา ของนักเก็งกำไร (Speculator)
- ข้อสังเกตุการซื้อขายครั้งละ 100 หุ้น และการวางคำสั่งซื้อขาย
- การหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อมีการไล่ราคา
- การหาจังหวะขายเมื่อเลิกไล่ราคา
- ข้อสังเกตุการวางบิตออฟเฟอร์เพื่อพิจารณาว่านักเก็งกำไรจะเลิกเล่นหุ้นตัวนี้แล้วหรือยัง
กลวิธีที่ 5  
- พฤติกรรมราคาหุ้นกับการซื้อขายหุ้นที่เกิดขึ้นภายในวัน (Trading)
- ระยะสะสม (Accumulation)
- การเพิ่มขึ้นของราคา (Markup)
-  ระยะแจกจ่าย (Distribution)
- การลดลงของราคา (Decline)
- ข้อสังเกตุพฤติกรรมราคาหุ้นภายในวันน่าจะมีดอกาสเพิ่มขึ้นหรือลดลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
กลวิธีที่ 6  
- พฤติกรรมราคาหุ้นกับการซื้อขายหุ้นที่มาพร้อมกับวอลุ่ม (Volume)
- ข้อสังเกตการซื้อหุ้นในปริมาณที่มากกว่าการขายและทำให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น (ซื้อมากกว่าขายทำให้ราคาซื้อขึ้น)
- ข้อสังเกตการซื้อหุ้นในปริมาณที่มากกว่าการขายและทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง (ซื้อมากกว่าขาย แต่ราคาลง)
- ข้อสังเกตุการซื้อหุ้นในปริมาณที่น้อยกว่าการขายแต่ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น (ซื้อน้อยกว่าแต่ราคาสูงขึ้น)
- ข้อสังเกตุการซื้อหุ้นในปริมาณที่น้อยกว่าการขายและราคาหุ้นปรับตัวลง (ซื้อน้อยกว่าขายและราคาลดลง)
กลวิธีที่ 7   
- ข้อสังเกตุการวางบิตออฟเฟอร์ช่วงก่อนเปิดตลาด และภายหลังเปิดตลาด (Pre-open)
- การวิงบิด 3 ระดับเพื่อยืนยันว่าราคาหุ้นน่าจะไปต่อ
- ข้อสังเกตการวางบิด 1 ระดับเพื่อให้มีราคาเปิดสูงกว่าวันก่อหน้า
- ข้อสังเกตการซื้อขายในช่วง 20 นาทีแรกของการปิดทำการซื้อขายช่วงเช้า
- ข้อสังเกตการไล่ราคาของนักเก้งกำไรก่อนปิดทำการของวัน
กลวิธีที่ 8  
- พฤติกรรมราคาหุ้นกับการซื้อขายหุ้นช่วงก่อนปิดตลาด (Pre-close)
- ข้อสังเกตการเคาะซื้อหุ้นของก่อนปิดตลาด
กลวิธีที่ 9   
- เกมของการซื้อขายวอแรนท์ (Warrant)
- Let's Profit Run
- Stop Loss
กลวิธีที่ 10
- กรณีศึกษา (Case Study)
- การเข้าหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาเกิดลดลงอย่างรวดเร็ว
- การเข้าหาโอกาสเข้าซื้อตามแนวโน้มระยะสั้น
ภาคผนวก  ก.ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเทอร์เน็ต พ.ศ. 2548
ภาคผนวก  ข. คำศัพท์ที่กล่าวถึงและนำไปใช้สำหรับในหนังสือเล่มนี้
แหล่งข้อมูลอ้างอิง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-974-06-9318-5
ขนาดหนังสือ : 14.5 * 21 ซม.
น้ำหนัก : 240 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษปอนด์ / พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า : 192 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2551
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (2 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    2
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2021-03-02 08:43:50

-
2020-05-08 18:38:52

ดูความคิดเห็นทั้งหมด