สรีรวิทยา เล่ม 2

Wishlist: (0)

สรีรวิทยา เล่ม 2

บรรณาธิการ
บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์

ราคา XXX  บาท

เนื้อหาโดยย่อ
 

สารบัญ
บทที่ 7   ระบบไต
            1. น้ำในร่างกาย
            2. โครงสร้างและหน้าที่ของไต
            3. บทบาทของไตในการควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย
            4. สมดุลกรด-ด่างในร่างกาย
บทที่ 8  ระบบทางเดินอาหาร
            1. ระบบทางเดินอาหารโดยทั่วไป
            2. ปาก ช่องคอ หลอดอาหาร
            3. กระเพาะอาหาร
            4. ตับ ทางเดินน้ำดี ตับอ่อน
            5. ลำไส้เล็ก
            6. ลำไส้ใหญ่
            7. เมแทบอลิซึมของสารอาหาร
            8. โภชนาการ
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อ
            1. หลักการทำงานของต่อมไร้ท่อ
            2. ต่อมใต้สมองและไฮโพทาลามัส
            3. ต่อมไทรอยด์
            4. ฮอร์โมนจากตับอ่อน
            5. ต่อมหมวกไต

            6. ฮอร์โมนที่ควบคุมสมดุลของแคลเซียม

บทที่ 10 ระบบสืบพันธุ์
            1. การกำหนดเพศและการพัฒนาทางเพศ    
            2. ระบบสืบพันธุ์เพศชาย
            3. ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
            4. การตั้งครรภ์ การคลอด และการหลั่งน้ำนม
            5. การเจริญพันธุ์
บทที่ 11 สมดุลพลังงาน
            1. พลังงานในร่างกายมนุษย์
            2. การควบคุมการกินอาหาร
บทที่ 12 การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
            1. อุณหภูมิปกติของร่างกาย
            2. สมดุลความร้อนของร่างกาย
            3. การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
            4. การควบคุมอุณหภูมิในสภาวะที่มีความผิดปกติ
บทที่ 13 การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อการออกกำลังกาย
            1. พลังงานในกล้ามเนื้อ
            2. อัตราการใช้ออกซิเจนขณะออกกำลังกาย
            3. กล้ามเนื้อและการออกกำลังกาย
            4. เมแทบอลิซึมของร่างกายขณะออกกำลังกาย
            5. การเปลี่ยนแปลงของระบบหายใจขณะออกกำลังกาย
            6. การตอบสนองของระบบไหลเวียนขณะออกกำลังกาย
            7. ผลของการออกกำลังกายแบบไม่เกิดการเคลื่อนไหว
            8. ผลของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

รายละเอียดหนังสือ
ลิขสิทธิ์ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN : 974-586-399-8
ขนาดหนังสือ : 18 * 26 ซม.
น้ำหนัก :  550 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษปอนด์ 80 แกรม / 1 สี
จำนวนหน้า : 258 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2557
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0