สรีรวิทยา เล่ม 1

Wishlist: (0)

สรีรวิทยา เล่ม 1
 

บรรณาธิการ
บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์

ราคา XXX  บาท

เนื้อหาโดยย่อ
 

สารบัญ
บทที่ 1  บทนำสรีรวิทยาและสรีรวิทยาของเซลล์
           1. บทนำสรีรวิทยา
           2. สรีรวิทยาของเซลล์
บทที่ 2  ระบบประสาท
           1. โครงสร้างและการทำงานของระบบประสาท
           2. ระบบประสาทรับความรู้สึก
           3. ระบบประสาทสั่งการ
           4. ระบบประสาทอัตโนมัติ
           5. การหลับ การเรียนรู้ และความจำ
บทที่ 3  อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ
           1. ตาและการมองเห็น    
           2. หูและการได้ยิน
           3. การควบคุมการทรงตัว
           4. จมูกและการรับกลิ่น
           5. ลิ้นและการรับรส
บทที่ 4  ระบบกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์
           1. กล้ามเนื้อลาย
           2. กล้ามเนื้อหัวใจ
           3. กล้ามเนื้อเรียบ
           4. การเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์
บทที่ 5  ระบบไหลเวียนเลือด
           1. เลือด
           2. พลศาสตร์การไหลเวียนเลือด    
           3. หัวใจ
           4. การไหลเวียนเลือดในร่างกาย    
           5. การควบคุมการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด
บทที่ 6  ระบบหายใจ
           1. โครงสร้างและหน้าที่ของระบบหายใจ
           2. กลศาสตร์ของการหายใจ
           3. การไหลเวียนเลือดและอากาศที่ปอด
           4. การแลกเปลี่ยนและการขนส่งแก๊ส
           5. การควบคุมการหายใจ

รายละเอียดหนังสือ
ลิขสิทธิ์ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN : 974-586-399-8
ขนาดหนังสือ : 18 * 26 ซม.
น้ำหนัก :  560 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษปอนด์ 80 แกรม / 1 สี
จำนวนหน้า : 258 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2557
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0