ศัลยพยาธิวิยาของเนื้องอกต่อมไทรอยด์

Wishlist: (0)

บรรณาธิการ 
รศ.นพ.สมบูรณ์ คีลาวัฒน์
ราคา 590 บาท

เนื้อหาโดยย่อ
หนังสือ "ศัลยพยาธิวิทยาของเนื้องอกต่อมไทรอยด์" เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับพยาธิวิทยาของเนื้องอกของต่อมไทรอยด์อย่างครบถ้วนและทันสมัย ตั้งแต่ระบาดวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การเปลี่ยนแปลงที่เห็นด้วยตาเปล่าและทางกล้องจุลทรรศน์ การเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุล และความสัมพันธ์กับลักษณะทางคลินิก นอกจากนี้ยังมีภาพประกอบมากมาย ทั้งภาพวาด และภาพถ่าย ที่แสดงถึงพยาธิสภาพทั้งในระดับมหภาค และจุลภาค เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้ง
นอกจากพยาธิแพทย์แล้ว หนังสือเล่มนี้ยังเป็นประโยชน์และเหมาะสมอย่างมากกับผู้ที่ต้องการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับเนื้องอกต่อมไทรอยด์ในทุกระดับ ตั้งแต่นิสิตนักศึกษา แพทย์ทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกของ ต่อมไทรอยด์

สารบัญ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-616-468-525-3
ขนาดหนังสือ : 7.5x10.25 นิ้ว
น้ำหนัก : 750 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ตด้าน พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า : 247 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0