โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม เล่ม 1

Wishlist: (0)

โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม เล่ม 1

บรรณาธิการ
ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร
ลลิตา วัฒนะจรรยา
พัชญา บุญชยาอนันต์
วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ

เนื้อหาโดยย่อ
โรคของระบบต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม มีทั้งโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ โรคของต่อมไทรอยด์ โรคกระดูกพรุน และโรคที่พบได้ไม่บ่อย แต่ต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาคนไข้ เช่น โรคของต่อมใต้สมอง และโรคของต่อมหมวกไต  หนังสือ “โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม” ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแหล่งความรู้ โดยได้ทบทวนองค์ความรู้ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นใหม่ เพื่อใช้ประกอบกับ หนังสือ “โรคเบาหวาน” ทำให้มีเนื้อหาครอบคลุมในทุกๆ ด้านของระบบต่อมไร้ท่อ

สารบัญ
บทที่ 1
Principles of Endocrinology and Hormone Signaling
วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
บทที่ 2 Prolactinoma
ณิชกานต์ หลายชูไทย, ธิติ สนับบุญ
บทที่ 3 Acromegaly
ธิติ สนับบุญ
บทที่ 4 Pituitary Incidentaloma
ณิชกานต์ หลายชูไทย, สารัช สุนทรโยธิน
บทที่ 5 Hypopituitarism
วาสิตา วราชิต, พัชญา บุญชยาอนันต์
บทที่ 6 Diabetes Insipidus
ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร
บทที่ 7 ภาพทางรังสีวิทยาบริเวณ sella turcica และ parasellar
เนตรศิริ ดำรงพิศุทธิกุล, สุกัลยา เลิศล้ำ
บทที่ 8 การแปลผลการทำงานของต่อมไทรอยด์
ปนัดดา ศรีจอมขวัญ
บทที่ 9 ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ
ปนัดดา ศรีจอมขวัญ, คนึงนิจ กิ่งเพชร
บทที่ 10 โรคตาโปนจากไทรอยด์
เปรมจิต เศาณานนท์, ศิตา วีรกุล
บทที่ 11 ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์
ปนัดดา ศรีจอมขวัญ
บทที่ 12 ภาวะฉุกเฉินของต่อมไทรอยด์
ณิชกานต์ หลายชูไทย, ธิติ สนับบุญ
บทที่ 13 Thyroiditis
ปนัดดา ศรีจอมขวัญ
บทที่ 14 Iodine deficiency and iodine excess
ชัชชล แก้วกระแสสินธ์, ปนัดดา ศรีจอมขวัญ
บทที่ 15 Multinodular Goiter
ปนัดดา ศรีจอมขวัญ, วิทยา ศรีดามา
บทที่ 16 Thyroid nodule
สุวรรณา พิชญ์ชัยประเสริฐ, ปนัดดา ศรีจอมขวัญ, วิทยา ศรีดามา
บทที่ 17 Thyroid Carcinoma
ปนัดดา ศรีจอมขวัญ, คนึงนิจ กิ่งเพชร, สมบูรณ์ คีลาวัฒน์
บทที่ 18 การผ่าตัดต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์
พสุรเชษฐ์ สมร
บทที่ 19 ความผิดปกติของไทรอยด์ระหว่างการตั้งครรภ์
ทวัส แนววงศ์, ปนัดดา ศรีจอมขวัญ
บทที่ 20 ความผิดปกติของแคลเซียมในเลือด
ลลิตา วัฒนะจรรยา
บทที่ 21 Osteoporosis
ลลิตา วัฒนะจรรยา
บทที่ 22 Osteomalacia
ลลิตา วัฒนะจรรยา
บทที่ 23 บทที่ การตรวจต่อมพาราไทรอยด์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และการวัดความหนาแน่นของกระดูก
คนึงนิจ กิ่งเพชร
ดัชนี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-616-407-394-4
ขนาดหนังสือ : 18.5 * 26 ซม.
น้ำหนัก : 1,200 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ตด้าน / พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า : 416 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2562
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0