มะเร็งตับและท่อน้ำดี

Wishlist: (0)

มะเร็งตับและท่อน้ำดี
Liver and Bile Duct Cancer

ผู้เขียน
รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ
ราคา 580 บาท

เนื้อหาโดยย่อ
    มะเร็งตับและท่อน้ำดีเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งตับและท่อน้ำดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แพทย์ทั่วไปสามารถทำการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงการค้นหากลุ่มเสี่ยงเพื่อดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวัง เพื่อลดอุบัติการณ์และการเสียชีวิตจากมะเร็งทั้งสองชนิดนี้  เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้านระบาดวิทยา ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ พยาธิกำเนิดของโรค แนวทางการวินิจฉัยและการคัดกรอง วิธีการรักษาในปัจจุบันและแนวทางการรักษาใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้ในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงวิธีการป้องกันโรค ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะเป็นแหล่งความรู้สำหรับนิสิตแพทย์ แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีต่อไป

สารบัญ
บทที่ 1 ระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับ
บทที่ 2 พยาธิกำเนิดของมะเร็งตับ
บทที่ 3 การวินิจฉัยมะเร็งตับ
บทที่ 4 การคัดกรองและเฝ้าระวังโรคมะเร็งตับ
บทที่ 5 การแบ่งระยะของโรคมะเร็งตับ
บทที่ 6 การรักษามะเร็งตับด้วยการผ่าตัด
บทที่ 7 การรักษาแบบเฉพาะที่สำหรับมะเร็งตับ
บทที่ 8 การรักษาแบบ Systemic Therapy สำหรับมะเร็งตับ
บทที่ 9 ระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี
บทที่ 10 พยาธิกำเนิดของมะเร็งท่อน้ำดี
บทที่ 11 การวินิจฉัยและการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี
บทที่ 12 ระบบระยะของโรคมะเร็งท่อน้ำดี
บทที่ 13 การรักษามะเร็งท่อน้ำดีด้วยการผ่าตัด
บทที่ 14 การรักษาแบบเฉพาะที่สำหรับมะเร็งท่อน้ำดี
บทที่ 15 การรักษาแบบ Systemic Therapy สำหรับมะเร็งท่อน้ำดี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 
ขนาดหนังสือ : 18.5 * 26 ซม.
น้ำหนัก : 
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ตด้าน / 4 สี
จำนวนหน้า : 300 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด
 

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0