การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม

Wishlist: (0)

การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม
PET Imaging inDementia

ผู้เขียน
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ชนิสา โชติพานิช
ราคา 750 บาท

เนื้อหาโดยย่อ

สารบัญ
บทที่ 1 หลักการฟิสิกส์พื้นฐานของเครื่อง PET, PET/CT 
บทที่ 2 สารเภสัชรังสี ข้อบ่งชี้ วิธีการตรวจ และการแปลผล
บทที่ 3 กายวิภาคสมอง
บทที่ 4 การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม
บทที่ 5 ข้อควรระวังในการตรวจสมองด้วยเพทและเพทซีที

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-616-93117-0-6

เผยแพร่เมื่อ พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ขนาดหนังสือ : 21 * 24 ซม.
น้ำหนัก : 
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ตด้าน / 4 สี
จำนวนหน้า : 556 หน้า
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0