ภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับการปลูกถ่ายไต

Wishlist: (0)

ภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับการปลูกถ่ายไต
Immunology for Kidney Transplantation

ผู้เขียน 
ผศ.นพ. ณัฐวุฒิ โตวนำชัย
ราคา 450 บาท

เนื้อหาโดยย่อ

สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยาด้านการปลูกถ่ายไต
Basic in Transplantation Immunology of Kidney Transplantation
บทที่ 2 ภูมิต้านทานชนิดแอนติบอดีต่อเอชแอลเอ, แอนตีบอดีที่จำเพาะต่อไตหรือผู้บริจาคไต และภูมิต้านทานต่อไตที่ไม่ใช่เอชแอลเอ
Anti-HLA, Donor Specific Antibody and Non-HLA Antibody
บทที่ 3 การกดภูมิคุ้มกันและการล้างภูมิคุ้มกันในการปลูกถ่ายไต
Immunosuppression and Apheresis in Kidney Transplantation
บทที่ 4 การสลัดไตหรือการปฏิเสธไต
Rejection in Kidney Transplantation
บทที่ 5 ภาวะ Tolerance และ Accommodation ในการปลูกถ่ายไต
Tolerance and Accommodation in Kidney Transplantation
บทที่ 6 การปลูกถ่ายไตในกรณีที่หมู่เลือดเข้ากันไม่ได้
ABO incompatible Kidney Transplantation
บทที่ 7 การรักษาด้วยการแยกองค์ประกอบของเลือดในโรคไตและการปลูกถ่ายไต
Therapeutic Apheresis in Kidney Disease and Kidney Transplantation
บทที่ 8 ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในการปลูกถ่ายไต
Biomarker in Kidney Transplantation
บทที่ 9 การเตรียมผู้ป่วย และการใช้ยากดภูมิคุ้มกันในสถานการณ์จำเพาะสำหรับการปลูกถ่ายไต
Preparation and Immunosuppression in Special Conditions of Kidney Transplantation

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786164072626
ขนาดหนังสือ : 18.5 * 26 ซม.
น้ำหนัก : 520 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ตด้าน / 4 สี
จำนวนหน้า : 157 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

 

ความเห็นของลูกค้า (1 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    1
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2021-10-07 18:00:56

ดูความคิดเห็นทั้งหมด