เส้นใยอาหาร

Wishlist: (0)

เส้นใยอาหาร 
Dietary Fiber

ผู้เขียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภัสรา แสงนาค
ราคา 250 บาท

เนื้อหาโดยย่อ

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยอาหาร
บทที่ 3 ชนิดและปริมาณเส้นใยอาหารในแหล่งอาหาร
บทที่ 4 การเสริมและการใช้ประโยชน์เส้นใยอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร
บทที่ 5 บทบาทของเส้นใยอาหารต่อสุขภาพ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786164401587
ขนาดหนังสือ : 18.5 * 26 ซม.
น้ำหนัก : 330 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษปอนด์ขาว / พิมพ์ 2 สี
จำนวนหน้า : 164 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0