เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง

Wishlist: (0)

เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง
ผู้เขียน 
สมฤทัย วัชราวิวัฒน์

ราคา 650 บาท

เนื้อหาโดยย่อ

สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปสำหรับเภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง (Basic Knowledges for Pharmacotherapy in Chronic Kidney Disease)
บทที่ 2 เภสัชบำบัดเพื่อการป้องกันและชะลอการดำเนินไปของโรคไตเรื้อรัง (Pharmacotherapy for Prevention and Slowing Progression of Chronic Kidney Disease)
บทที่ 3 เภสัชบำบัดเพื่อควบคุมภาวะแทรกซ้อนในโรคไตเรื้อรัง (Pharmacotherapy for Management of Complications in Chronic Kidney Disease)
บทที่ 4 เภสัชบำบัดในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Pharmacotherapy in Hemodialysis Patients)
บทที่ 5 เภสัชบำบัดในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (Pharmacotherapy in Peritoneal Dialysis Patients)
บทที่ 6 เภสัชบำบัดในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต: ยากดภูมิคุ้มกัน (Pharmacotherapy in Kidney Transplant Recipients: Immunosuppressants)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786164072671
ขนาดหนังสือ : 21 * 29.4 ซม.
น้ำหนัก : 660 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ตด้าน / 4 สี
จำนวนหน้า : 227 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (1 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    1
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2021-05-23 00:41:26

ดูความคิดเห็นทั้งหมด