การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมยุคใหม่

Wishlist: (0)

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมยุคใหม่
Modern Hemodialysis and Hemodiafiltration

ผู้เขียน
นายแพทย์ขจร ตีรณธนากุล
ราคา 580 บาท

เนื้อหาโดยย่อ

สารบัญ
บทที่ 1 หลักการของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 1
บทที่ 2 การเตรียมน้ำบริสุทธิ์เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างมีคุณภาพ
บทที่ 3 การเฝ้าติดตามและควบคุมคุณภาพของระบบการเตรียมน้ำบริสุทธิ์เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
บทที่ 4 ความรู้พื้นฐานและการเฝ้าติดตามเส้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
บทที่ 5 หลักการทำงานของเครื่องไตเทียม
บทที่ 6 การเฝ้าติดตามผู้ป่วยและวงจรเครื่องไตเทียมระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
บทที่ 7 ตัวกรองและเยื่อกรองไตเทียมสมัยใหม่
บทที่ 8 หลักการของการฟอกเลือดด้วยวิธีฮีโมไดอะฟิวเตรชัน
บทที่ 9 เทคนิคของการฟอกเลือดด้วยวิธีฮีโมไดอะฟิวเตรชัน
บทที่ 10 ผลทางคลินิกของการฟอกเลือดด้วยวิธีฮีโมไดอะฟิวเตรชัน
ดัชนีย์
ประวัติผู้นิพนธ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786164072633
ขนาดหนังสือ : 21 * 29 ซม.
น้ำหนัก : 900 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ตด้าน / 4 สี
จำนวนหน้า : 328 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0